Croeso

 

Label ddillad wedi’u huwchgylchu yw Wench. yng Ngorllewin Cymru.

Mae Wench. yn ail-greu gwisgoedd arallfydol o ddillad a deunyddiau gwastraff. Drwy uwch-gylchu hen ddeunyddiau, gellir ail-greu o’r newydd, i gynhyrchu dillad cyffroes, cynaladwy Cymreig.

Cynllunir a chreir y dillad gan Carys-Hedd.  Mae pob un yn unigryw.  Gellir gweld lluniau’r casgliadau tymhorol yn yr oriel.

Gellir hefyd creu dillad arbennig i chi ar gais.

Mae gan Wench. gartref newydd ym Melfed, ein siop a gweithle hyfryd newydd yn 6, Yr Arced, Stryd Fawr, Aberteifi SA43 1HJ.  Dewch i ymweld a ni!

Mae hen ddillad anffasiynnol yn aml yn bennu lan mewn safleoedd tir-lenwad, pan allent fwynhau bywyd arall.  Rydym yn cynnal gweithdai uwchgylchu yn ein parlwr pwytho yn Aberteifi ac mewn lleoliadau amrywiol drwy Orllewin Cymru a thu hwnt.

Dewch i ddysgu sut i greu  dillad arbennig a fydd yn eich gweddu’n berffaith.  Mae hefyd yn gyfle i chi ddatblygu eich steil personol.

Beiddiwch bod yn wahanol!

Gwelir ddyddiadur gweithdau am fwy o wybodaeth.