melfed 1

Melfed is opening the doors for the first time at 11am on Saturday 19th July to welcome you to an exciting fusion of foraged food and fashion.

Melfed is the new shop & workshop space for Carys-Hedd’s upcycled clothing label Wench. and Jade Mellor’s Wild Pickings

This unusual combination is looking forward to dishing up unique wild creations and sumptuous tasty morsels for your pleasure. 

Dare to be different and walk on the wild side!

Come and sample the exotic cocktail of Melfed at No 6 High St Arcade, Cardigan on Saturday 19th July – late opening until 7pm.

 

Fe fydd Melfed yn agor ei drysau am y tro cyntaf ar ddydd Sadwrn 19eg o Orffennaf, i’ch croesawi i gyfuniad arbennig o bigion a gwisgoedd gwyllt.

Melfed yw gweithdy a siop newydd Carys-Hedd a’i label ddillad wedi’u huwch-gylchu Wench a chwmni pigion gwyllt Jade Mellor – Wild Pickings.

Daw’r uniad anarferol yma fel chwa o egni newydd i gornel fach cudd o Aberteifi, i’ch diddanu a chreawdau unigryw a danteithion arallfydol. 

Dewch i ymuno a’r hwyl ar 19eg Orffennaf o 11am gyda ni ym Melfed – 6 Yr Arced, Aberteifi ar agor nes 7pm yr hwyr.

 

www.wildpickings.co.uk & www.wenchwear.co.uk

Jade – 07816 639519

Carys – 07966 776906