Melfed Raffle

We will be holding an exciting raffle at the Opening
If you’d like tickets, but can’t make it on the day, payment can be made by Paypal (see below) and its £1 a strip on the day or £5 for 5 strips on line. DIOLCH!

PRIZES:

Wild Food Walk Voucher*

Framed Wild Food Recipe
Beautifully illustrated by Lizzie Spikes.

Wild Food Hamper.
wild pickings

 

 

 

 

 

 

Basic Sewing Day –
Tuition how to use a sewing machine
(Janome Sewist 525) *

Upcycling session with Wench. –
Have one of your garments upcycled *

£30 Wench Voucher –
can be used for clothing or classes.

* Dates to be arranged
Wench Wear

 

 

 

 

 

Raffle drawn on Saturday evening July 19th

Raffl Melfed

Os hoffech gymryd rhan yn yn y raffl ond yn methu dod ar y dydd, gellwch ddal i brynu tocynnau wrth wneud taliad gyda Paypal (gweler isod) £1 y strip ar y dydd neu £5 am 5 strip ar y we. DIOLCH!

GWOBRAU

Voucher Taith gerdded bwyd gwyllt *

Resait Bwyd Gwyllt wedi’i fframio
(Arlunwaith gan Lizzie Spikes)

Hamper Bwyd Gwyllt
wild pickings

 

 

 

 

 

Diwrnod Gwnio Sylfaenol –
Dysgwch sut i ddefnyddio Peiriant
(Janome Sewist 525) *

Voucher Wench. gwerth £30 –
i’w ddefnyddio ar ddillad neu ddosbarthiadau.

Sesiwn Uwchgylchu Wench. –
Cyfle i uwchgylchu rhywbeth o’ch wardrob.

* Dyddiadau i’w trefnu
Wench Wear

 

 

 

 

 

 

Tynnir y Raffl nos Sadwrn 19eg Gorffennaf.
Number of Raffle Strips